Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa

Wszystko dla Jezusa przez Maryję

10 stycznia 2021

200. rocznica urodzin Matki S.J. Kaweckiej

200. rocznica urodzin Matki S.J. Kaweckiej Zobacz zdjęcia

Siostry Westiarki 10.01.1021 r. udały się do Zagórowa /Diecezja Gnieźnieńska/ aby, uczestniczyć w Eucharystii i nawiedzić grób Matki współzałożycielki Zgromadzenia w 200. rocznicę Jej urodzin. W tym dniu, ze względu na ograniczenia, delegacja mogła udać się do Zagórowa, a pozostałe siostry we wspólnotach dziękowały Bogu za życie i dzieło Matki Sabiny.

 

Matka JÓZEFA  SABINA  KAWECKA

1821 - 2021

Współzałożycielka Zgromadzenia i pierwsza przełożona generalna.

Sabina z Bielawskich Kawecka urodziła się 10 stycznia 1821 r. w Warszawie w dość zamożnej rodzinie. Jej rodzicami byli Józef i Joanna Bielawscy. Wyszła za mąż za urzędnika Aleksandra Kaweckiego, ale już w 33 roku życia owdowiała.

Po śmierci męża wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego przy kościele Ojców Kapucynów w Warszawie i tam złożyła profesję tercjarską na ręce o. Honorata Koźmińskiego – kapucyna.

O. Honorat był znanym i cenionym spowiednikiem. Na jednym ze spotkań zaproponował, aby tercjarki zajęły się ubogimi kościołami. Tę propozycję Sabina Kawecka wzięła sobie głęboko do serca.

Wykorzystała swoje zdolności artystyczne i oszczędności, i podjęła się porządkowania kościołów, zaniedbanych zakrystii oraz odnawiania szat liturgicznych. Przez 14 lat prowadziła wędrowny tryb życia na terenie Galicji i w okolicach Krakowa.

Swoją gorliwość i wrażliwość na piękno przekazywała innym młodym dziewczętom i kobietom, które dołączały do niej by służyć Bogu w takiej sposób.

W 1882 r. – 12 listopada w klasztorze Zakroczymskim o. Honorat przekazał Sabinie Kaweckiej krótki zbiór przepisów, i powołał do istnienia Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa, które miało troszczyć się o świątynie i „o wszystko, co służy do ozdoby kapłana, kielicha i ołtarza”.

Sabina Kawecka złożyła śluby zakonne i wraz z kilkoma siostrami na zaproszenie Ks. Proboszcza Jana Trojanowskiego przybyła w 1884 r. do Zagórowa. Tu założyła pierwszy dom Zgromadzenia, założyła Nowicjat dla sióstr i pierwszą Pracownię szat liturgicznych.

W Zagórowie, w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła dużo czasu spędzała na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu, na porządkowaniu szat liturgicznych i Kościoła. Przy tym Kościele rozpoczynała życie na nowo, jako osoba szukająca głębszego sensu życia.

Ks. Proboszcz Jan Trojanowski był kapłanem bardzo gorliwym, rozmodlonym i rozmiłowanym w pięknie liturgii oraz zatroskanym o wygląd świątyni. Wspólnie z Matką Kawecką doprowadził zakrystię do takiego poziomu, że zasłynęła ona na całą okolicę, ze względu wysoki poziom pracy oraz wielość i bogactwo szat liturgicznych.

Jednak w dniu 4 lutego 1886 r. w wieku 66 lat zmarła na zapalenie płuc i została pochowana na cmentarzu w Zagórowie. Pozostałe siostry były w Zagórowie do 1900 r. później przeprowadziły się do Włocławka. Duża odległość i trudne czasy zaboru Polski, trudności w Zgromadzeniu spowodowały że miejsce grobu było zapomniane.

 

Przez wiele lat nie znałyśmy miejsca spoczynku Matki, gdyż wszystkie dokumenty zostały zniszczone podczas Powstania Warszawskiego. Dopiero w 1983 r. dzięki pomocy ks. prał. Wojciecha Frątczaka z Włocławka w księgach parafialnych Zagórowa został odnaleziony Akt Zgonu Sabiny Kaweckiej, a następnie jedna z parafianek wskazała jej grób.

Zagórów jest dla nas miejscem wyjątkowo bliskim i drogim. Tutaj bowiem żyła, modliła się i pracowała nasza Matka. Nie znamy Jej twarzy ,ale dzieło Jej życia trwa do dziś. Oczami wyobraźni i sercem widzimy jak wykonuje swoje obowiązki, jak pochyla się nad szatami, sprząta w kościele, a nade wszystko widzimy Ją adorującą Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Widzimy Jej odwagę zaczynania życia na nowo, kiedy została wdową po śmierci swego męża. Jako osobę szukającą głębszego sensu życia. Poznajemy Ją, która dobre życie czyni lepszym ofiarując i tracąc swój czas, talenty, życie, aby zdobyć życie wieczne. Poświęcającą swój majątek, aby Jezus godnie mieszkał. Przygotowującą swoje serce i serca innych na spotkanie z Jezusem, szukającą dróg i rozwiązań. Widzimy Jej upór i determinację w zakładaniu Zgromadzenia, bo taką wolę otrzymała przez usta o. Honorata.

Kilka zdań myśli które zachowały się dają nam obraz i wypełnią pustą ramę. Widzimy Jej uśmiech i troskę, a rysy Jej twarzy, są i będą odbiciem twarzy Jezusa, którego naśladowała.

Przez całe lata jesteśmy wierne temu, co rozpoczęła Matka Sabina Kawecka. W naszych pracowniach wykonujemy ornaty, stuły, alby, komże, chorągwie, baldachimy oraz sztandary dla szkół, organizacji, czy instytucji. Katechizujemy dzieci i młodzież oraz modlitwą wspieramy Kościół Święty.

Dziękujemy Bogu ks. Proboszczowi i księżom pracującym w Zagórowie za życzliwość i troskę, i gościnność. Parafianom za troskę o grób naszej Matki.

m.Jadwiga

 

Galeria prac

Strony parafialne ISP Platforma: ISP 3.21.0
by strony-parafialne.pl
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
41 0.048473119735718